Strategisk anvendelse af IT

 

 

Zeberg Advise sikrer vore kunders strategiske anvendelse af IT. Dette sker ved at arbejde ud fra et begreb, vi kalder IT REALISME.

 

Det er af største vigtighed, at enhver større IT investering baseres på en solid forretningsmæssig målsætning, således at der kan opstilles realistiske mål og succeskriterier for det projekt, som skal udføre IT investeringen.

 

IT REALISME handler også om at bryde den endeløse strøm af fejlslagne IT projekter og dermed tabte IT investeringer.

 

Nøgleordene for IT REALISME er:

  • Forventningsafstemning mellem alle involverede parter - den investerende virksomhed, IT leverandøren, management konsulenten etc.
  • Realisme omkring investeringens størrelse, det forventede afkast, ressourcer og kompetencer samt projektets tidsplan
  • Konkretisering af investeringens forretningsmæssige resultater- målbare såvel som "bløde". Her sondres endvidere mellem de forskellige faser, hvor investeringens resultater opnåes.  

 

 

 

 

Indhold

 

Om mig»
Læs mere om hvem jeg er og hvad jeg står for.

 

Ydelser»
Læs mere om hvad jeg arbejder med.

 

Resultater»
Læs mere om hvilke resultater jeg har skabt.

 

Nyheder»
Læs sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

Zeberg Advise ApS
Lundtoftevej 259 B
2800 Kgs. Lyngby

 

Telefon: +45 21 25 09 80

E-mail: info@zebergadvise.dk

 

CVR nr.: 31 28 67 86

Zeberg Advise
Strategisk anvendelse af IT